May sense of humor ba ang mga babies? Leave a Reply.